Дамдингийн СЭРДАРАМ
Дамдингийн СЭРДАРАМ
18 10-Р Сар, 2012

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Түүхийн тэнхимийн профессор. 2006 онд Монголын цөлжилтийг бууруулах, нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилготой Миний Клубыг үүсгэн байгуулсан. Тус клуб нь мод тарих, арчилж тордон ургуулах, явган аялах, англи хэлэх сурах зэрэг сайн дурын үйл ажиллагаа ...

Жамсранжавын БЭГЗСҮРЭН
Жамсранжавын БЭГЗСҮРЭН
17 10-Р Сар, 2012

1976 онд төрсөн. 1994- 1998 онд Монгол Улсын Их Сургууль Програм хангамжийн инженерийн бакалавр дүүргэсэн. 1998- 2012 онд Улаанбаатар хотын нийтийн номын санд МТ-ийн менежерээр ажилласан. Монголын номын сангуудад мэдээллийн технологийн ололтыг нэвтрүүлэх, зөвлөх чиглэлд анхаарал хандуулдаг. 2008 оноос www.couchsurfing.com ...