Team Work& Team Play | багаар ажиллах ур чадварын сургалт
Team Work& Team Play | багаар ажиллах ур чадварын сургалт
05 9-Р Сар, 2018

БАГИЙН АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛЖ, ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА, ОРОЛЦООГ БИЙ БОЛГОЖ, УУР АМЬСГАЛЫГ НЭГТГЭН БАГАА ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ олон улсын сургалт.Сургалтын шинэ хандлага болон хөгжиж буй тоглоом, оролцооны аргаар баг нэгнээ илүү танин мэдэх, бүтээлч сэтгэлгээ, эерэг хандлага, багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлж, хамт олны идэвхижүүлэн ...

ДЭЛХИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН МОНГОЛД | WORLD GARDEN IN MONGOLIA
ДЭЛХИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН МОНГОЛД | WORLD GARDEN IN MONGOLIA
05 7-Р Сар, 2018

ДЭЛХИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН МОНГОЛД | WORLD GARDEN IN MONGOLIAДаян дэлхийн ногоон хөтөлбөр АГУУЛГА ТӨСЛИЙН ХУРААНГУЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ ҮНДЭСЛЭЛ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА ДЭЛХИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН МОНГОЛД ТББ <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>ТӨСЛИЙН ХУРААНГУЙ Төслийн нэр ДЭЛХИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН МОНГОЛД ТӨСӨЛWORLD GARDEN IN MONGOLIA ...