ДЭМ Гарааны бизнесийг дэмжих үйлчилгээ
ДЭМ Гарааны бизнесийг дэмжих үйлчилгээ
07 11-Р Сар, 2017

Хямрал бидэнд том боломжийг нээж, Монгол залуус өөрсдийн чадвар, үндэсний давуу талдаа тулгуурлан баялаг бүтээх нь зөв сонголт гэдгийг ойлгож салбар бүрт өрнүүн санаачлага, ажлууд хийгдэж эхэллээ. Санаагаа бүтээгдэхүүн болгож зах зээлд амжилттай гаргаж ирэхийн тулд та бүхэнд чиглүүлэгч, зөвлөх, ...

HR COLLEGE
HR COLLEGE
07 11-Р Сар, 2017

ХҮНИЙХЭЭ АВЪЯАС БИЛГИЙГ ТАНЬЖ, БАЙРЫГ НЬ ОЛЖ, ХЭРХЭН ӨНДӨР БҮТЭЭМЖИД ХҮРЭХ ВЭ?Бизнесээ хөгжлийн шинэ шатанд гаргахыг зорьж байгаа жижиг дунд бизнесүүдэд зориулж “оновчтой стратегийн томьёолол, тохирсон цомхон бүтэц, удирдлага бүр хүний нөөцийн менежер” гэсэн Minimalist approach загварыг боловсруулан хүргэж байна.Хүний ...