Шархүүгийн АЛТАНБАДРАЛТ- Агрономич, бэлчээр судлал, хөгжлийн бодлого
Шархүүгийн АЛТАНБАДРАЛТ- Агрономич, бэлчээр судлал, хөгжлийн бодлого
15 2-Р Сар, 2021

Агрономич, Ургамлын генийн инженерчлэлийн судлаач, профессор АНУ-ийн Purdue их сургуулийн доктор, Саудын арабын Абдулла хааны Шинжлэх Ухаан Технологийн их сургуулийн профессороор тус тус ажиллаж байсан. Тэрээр 2014 онд Замагнаас биотехнологийн аргаар үнэрт амин хүчил гаргаж авах нээлт хийж, бүтээл нь ...

Баатарын УНДРАХ-ОД- Хөрс судлаач, доктор
Баатарын УНДРАХ-ОД- Хөрс судлаач, доктор
14 2-Р Сар, 2021

Хөрс судлалын доктор, Төв Азийн Хөрс Судлалын холбооны тэргүүн, Ph.D Тэрээр Монгол орны төдийгүй Азийн хэмжээнд хөрс судлалын чиглэлээр дагнан судалгаа, бүтээл хийсэн эртэмдэн, хөрсний зүтгэлтэн билээ. Амьдралын эх үүсвэр болсон хөрсийг судлах, хайрлаж хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, хөрс судлалын шинжлэх ухааныг ...