Бадарчийн АЮУРЗАНА- Усны инженер
3 жил, 1 сар өмнө

Усны инженер, доктор, ШУТИС-ийн багш, Ус ба хүрээлэх орчны инженерчлэл, судалгааны олон улсын холбооны гишүүн

2007 онд Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 5-р сургууль

2011 онд ШУТИС, Усны нөөц, экологийн мэргэжлээр техникийн ухааны бакалавр зэрэг

2012 онд ШУТИС, Усны барилга байгууламж мэргэжлээр барилгын инженерийн бакалавр зэрэг

2013 онд ШУТИС, Усны барилга байгууламж мэргэжлээр барилгын инженерийн магистрын зэрэг

2017 онд Япон улс, Нагаокагийн Технологийн Их Сургууль, Усны инженерийн чиглэлээр инженерийн ухааны докторын зэрэг

2019 оноос Австри улс, Венийн Технологийн Их Сургууль, докторын дараах судалгаа;

2019 он Монголын залуу эрдэмтдийн холбооны Шилдэг залуу эрдэмтэн

2021 онд "Тооцоолон бодох шингэний динамик" сүлжээний больцманы арга номоо хэвлүүлсэн.

"ТООЦООЛОН БОЛОХ ШИНГЭНИЙ ДИНАМИК" БҮТЭЭЛИЙН ТУХАЙ

Сүүлийн 5 жилийн судалгааны үр дүнд үндэслэн бичсэн энэхүү ном нь шингэний динамик, хэрэглээний математик, физикийн нарийн бөгөөд ахисан түвшний агуулгатай болно. Дараах онцлог чанарууд энэхүү номд бий. Үүнд:
1. Шингэний динамикийн ахисан түвшний анхны монгол ном
2. Тооцоолон бодох орчин үеийн аргын тухай дэлгэрэнгүй тусгасан
3. Номын эхийг олон улсын стандартад нийцүүлэн боловсруулсан
4. Нэр томьёо англи оруулгатай учир цаашид түлхүүр үг болгон хэрэглэж хайлт хийх боломжтой
5. Математик бичиглэл, боловсруулалт олон улсын математикийн хэлээр хийгдсэн
6. Жишээ бодлогууд нь нарийн тайлбартай бөгөөд үр дүнг youtube бичлэгнээс үзэж болно.
7. Тооцолон бодох аргыг програмчлалын хэл ашиглан боловсруулах заримдаг потенциал кодууд, тайлбарын хамт орсон
8. Зэрэгцээ (Parallel) тооцооллын тухай тусгагдсан
9. Индексийн тольтой (яг барууны ном шиг)
10. Эшлэл, зүүлт академик түвшинд хийгдсэн
11. Хавсралтад шууд ажиллах фортран 77 эх кодуудыг өгсөн.