Яруу сэтгэгч сонин (2006- 2010 он)
13 жил, 10 сар өмнө

Яруу сэтгэгч сонин нь хүний өдөр бүрийн оюуны талх болсон танин мэдэхүйн сонин юм. Агуулгын бодлого нь "оюун сэтгэлгээг хөгжүүлэх, сэтгэлийн боловсрол олгох, эрүүл амьдралын хэв маягийг дэлгэрүүлэх".

Бид салбартаа мэргэшсэн судлаач нийтлэлчид болон салбарын мэргэшсэн байгууллагуудын нийтлэл зөвлөгөөг танд хүргэж байна.

Яруу сэтгэгч сонинг уншигч, дэмжигч залуус нэгдэж хувь хүний хөгжлийн Яру нэгдлийг үүсгэн байгуулж монгол хүний хөгжилд чиглэсэн олон талт үйл ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлж байна.

Бидний түүх

Яруу сэтгэгч сонин-1 by LUVSANDORJ Jamsranjav

Яруу сэтгэгч сонин- 2 by LUVSANDORJ Jamsranjav

Яруу сэтгэгч сонин- 36 by LUVSANDORJ Jamsranjav

Бусад дугаарыг унших

var docstoc_docid='11227744'; var docstoc_title='Яруу сэтгэгч сонин- 36 by LUVSANDORJ Jamsranjav'; var docstoc_urltitle='Яруу сэтгэгч сонин- 36 by LUVSANDORJ Jamsranjav';