Хиадын их яс нэгдэж байна
2 жил, 4 сар өмнө

Монголчуудын ураг удмын үүсэл гарвал мөнхийн хэлхээ, үнэт өв болсон Хиадын 13 ясны залуучууд нэгдэж их бүтээн байгуулалт, энх цагийн үүдийг мөр бүтэн дэлгэж “Андын гэрэгэ”-гээ гардан авлаа. Монгол хүний үнэт зүйл, их түүх, эрт үеэс өртөөлөн ирсэн удам, ураг үеийн үед хураан, дэлгэх энх, их, мөнх цагийн энгээр дэлгэрэхийн ерөөлтэй түүхэн хөгжлийн шинэ хуудас нээгдэж байна. Залуучууд 13 яс, 95 омог бүртээ гал мэндтэй ерөөлийн хишиг бүтээж, МЗХ-ны нийт гишүүн андуудыг ирэх цагийн эзэн байхын учраар бие гүйцээн ёсыг дэлгэн бүтээж байна. Хиадын 13 яс1. Дархиад,2. Их хиад,3. Хотхиад,4. Ёст хиад,5. Ойр хиад,6. Уринхиад,7. Цагаан хиад,8. Хөх хиад,9. Түрүү хиад,10. Сарт хиад,11. Ар хиад,12. Бөрт хиад,13. Хар хиад13 ясны мөрөөр бүрэн бүтэн эвлэж, 95 омогоор дэлгэрэхийн ерөөлөөр Сайн цаг, Сайхан цаг, Мөнх цагийн энгээр жаргалтайн дэлгэр бүхнийг бүтээх болтугай.

#БүтээгчЗалуус
#БүтээгчЦагҮе
#АндынЁсБарилдахЖил2020
#МЗХ

Эх сурвалж: Монголын залуучуудын холбоо 2020.9.7