ТӨСӨЛ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Монголын авъяаслаг уран бүтээлчдийн санаачилсан үндэсний үнэт зүйл, өв соёлоо дэлхийд таниулан бүтээлч үйлдвэрлэл болж хөгжих боломжтой төслүүдийг сонгон авч төслийг бичиж хөгжүүлэхээс эхлээд баг бүрдүүлэх, хөрөнгө босгох, төслийг удирдах хэрэгжүүлэх зэргээр хамтран ажилладаг.


Бүтээлч төслүүд

Хөгжүүлж буй төсөл
Хэрэгжүүлсэн төсөл
Онцлох төсөл, байгууллага
Санаачлага
Дэмжиж буй төслүүд