Тэгш дүүрэн чанар ХХК-ийн цогц агуулга хөгжүүлэлт
3 жил, 12 сар өмнө

ТЭГШ ДҮҮРЭН ЧАНАР ХХК-ИЙН

  1. Лого консефт
  2. Цогц танилцуулга
  3. Байгууллагын брэнд имиж бүрдүүлэлт
  4. Бүтээгдэхүүний агуулга хөгжүүлэлт
  5. Брэнд мессеж хөгжүүлэлт
  6. Сурталчилгааны агуулга, рекламны зохиол
  7. Сошл сурталчилгааны агуулгын төлөвлөлт

Tegsh-Duuren-Chanar LLC- TDCH katalog by TDCHteam