Тэгш дүүрэн чанар ХХК [Баг хөгжүүлэх, менежментийг сайжруулах зөвлөх үйлчилгээ | 2015 оны 4- 10 сар]
3 жил өмнө

Тэгш дүүрэн чанар ХХК- д баг хөгжүүлэх 6 сарын сургалт хөгжлийн хөтөлбөр болон менежер, удирдлагын бодлогыг сайжруулах зөвлөх үйлчилгээг тогтмол удирдан явуулж байна.

Тэгш дүүрэн чанар компани нь "Хүнээ хайрласан жишиг үйлчилгээ" бодлогыг баримтлан ажилладаг хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа, борлуулалтаар мэргэшсэн хамт олон юм.

Facebook Twitter Youtube