БИЗНЕСЭЭ ЭХЭЛ 8 цаг сургалт, 1 сарын зөвлөгөө
БИЗНЕСЭЭ ЭХЭЛ 8 цаг сургалт, 1 сарын зөвлөгөө
08 3-Р Сар, 2019

Өөрийн чин зорилго тэмүүлэл, ур чадвар, үндэсний давуу талдаа тулгуурлан бизнесээ эхэлж, боломжоо баялаг, дуртай ажлаа бизнес болгох ТАНЫ ЦАГ ИРЛЭЭ! Бизнесээ хөгжүүлэх гэж байгаа танд, ажлаа хэрхэн оновчлох, хэрэглэгчийн эрэлтэнд нийцсэн зөв бүтээгдэхүүн хөгжүүлж, хэрхэн борлуулах, бүтээгдэхүүний давуу тал, ...

ДЭЛХИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН МОНГОЛД | WORLD GARDEN IN MONGOLIA
ДЭЛХИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН МОНГОЛД | WORLD GARDEN IN MONGOLIA
05 7-Р Сар, 2018

ДЭЛХИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН МОНГОЛД | WORLD GARDEN IN MONGOLIAДаян дэлхийн ногоон хөтөлбөр АГУУЛГА ТӨСЛИЙН ХУРААНГУЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ ҮНДЭСЛЭЛ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА ДЭЛХИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН МОНГОЛД ТББ <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>ТӨСЛИЙН ХУРААНГУЙ Төслийн нэр ДЭЛХИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН МОНГОЛД ТӨСӨЛWORLD GARDEN IN MONGOLIA ...