СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ЗОРИУЛСАН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ГАРЫН АВЛАГА
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД ЗОРИУЛСАН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ГАРЫН АВЛАГА
17 12-Р Сар, 2020

Аливаа сургалт, хөтөлбөрийг зохион байгуулахад бэлтгэл ажлыг чанартай сайн хангаж, хамтрагч талууд болон сургалтын байгууллагатай нягт уялдаж ажилласнаар сургалт өндөр үр дүнтэй болдог. Тиймээс сургалт болон хамт олны өдөрлөг зохион байгуулах анхаарах зөвлөмж гарын авлагыг танд хүргэж байна. Энэхүү зөвлөмж ...

СAMP TRAINING Гадаад орчны сургалт хөтөлбөрийг зохион байгуулах бэлтгэл ажил
СAMP TRAINING Гадаад орчны сургалт хөтөлбөрийг зохион байгуулах бэлтгэл ажил
17 12-Р Сар, 2020

Баг хамт олны гадаад орчны сургалт өдөрлөг болон амралт зугаалгын үйл ажиллагааг Майхант цугларалт хэлбэрээр зохион байгуулдаг хэлбэр байдаг. Энэхүү хэлбэр нь баг хамт олон зардлыг хэмнэхээс гадна багийн уур амьсгалыг нэгтгэн нягтруулахад өндөр ач холбогдолтой байдаг. Тав тухтай орчинд ...