Бүтэлгүйтлээс айх айдас
Бүтэлгүйтлээс айх айдас
29 6-Р Сар, 2011

Бүтэлгүйтлээс айх айдсыг давхын тулд та бүтэлгүйтэл гэж юу болох хийгээд түүний үнэн учрыг мэдэх хэрэгтэй. Бүтэлгүйтэл гэдэг гутамшигт, хортой, зовлон зүдгүүр таригч биш, харин жам ёсны зүйл болхыг ухаарвал айдас арилна. Балчир хүүхэд хөлд орж, алхахдаа байнга бүдэрч унадаг. ...

Саад бэрхшээл
Саад бэрхшээл
29 6-Р Сар, 2011

Улс хөгжихөд тулгарч байгаа нэг бэрхшээл бол манай төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, ажилтнуудынх нь төрх. Өмнөх социалист нийгмийнхээ олон зүйлээс бид татгалзсан хэр нь нууц дарангуйллаас татгалзаж чадаагүй. Энэхүү нууц дарангуйллын илэрч байгаа хэлбэр нь засаг захиргааны байгууллагын хүнд суртлын ...