Өөрийгөө хүмүүжүүлэх 12 зөвлөгөө
Өөрийгөө хүмүүжүүлэх 12 зөвлөгөө
29 6-Р Сар, 2011

1.   Алдаагаа даван туулж сур Цаг хугацаа буцаж ирэх биш, дэмий бүү өнгөрөө. Хийснээ сайтар хяна. Алдаан дээрээ бус, дахин давдахгүй байхад анхаар. Түүнчлэн амьдралд шинэ эргэлт болсон зүйлээс ч гаргах үр дагавараар нь тунгааж сур. Жишээ нь чи нөхрөөсөө ...

Сэтгэлгээг хөгжүүлж болох уу?
Сэтгэлгээг хөгжүүлж болох уу?
29 6-Р Сар, 2011

БХА: Бүх Хүчин Зүйлийг Авч Үзэх БХА бол тухайн нөхцөл байдал дах бүх л хүчин зүйлсийг авч үзэхийг хичээн чармайх үйл явцын хэлбэржилт юм. Сэтгэлгээний энэ үйл ажиллагаа нь үйлдэл, шийдвэр, төлөвлөгөө ба дүгнэлт гаргахтай салшгүй холбоотой. Хүмүүс аливаа санааг ...