Судалгааны баг бүрдүүлж хамтран ажиллана
Судалгааны баг бүрдүүлж хамтран ажиллана
21 7-Р Сар, 2011

Яруу сэтгэгчдийн нэгдэл байгууллага Монголын Эко Зохистой Хөгжлийн Холбоо ТББ нь Улаанбаатар хотын хүн амын тодорхой бүлгүүдийн эрүүл мэндэд үзүүлэх агаарын бохирдлын нөлөөлөл”-ийг судлах судалгааны багт дараах чиглэлээр сонгон шалгарлуулт хийж баг бүрдүүлнэ. Судалгааны багийн гишүүдэд тавигдах шаардлага: НЭГ. Судлаач: ...

Ээждээ бичсэн 1000 захидал - МОНГОЛЫН ИРЭЭДҮЙ "ХҮН" БОЛОХ БОЛТУГАЙ
Ээждээ бичсэн 1000 захидал - МОНГОЛЫН ИРЭЭДҮЙ "ХҮН" БОЛОХ БОЛТУГАЙ
13 7-Р Сар, 2011

Ном бүтээх шалтгаан янз бүр бөлгөө. Цэцтэй мэргэдийн цээжинд огшсон үг сургаал зуун зууныг дамжин өртөөлж бидний үед ирэхдээ хүмүүний болон нийхэм ёсны аж байдал, гэм зэмийг дуудан илтгэж, хэрхэн засч номхруулахыг айлдсан байдаг. Энэ ном огт өөр өө!Бидний үед ...