NOMADIC CULTURE- Mongolian culture | Нүүдлийн соёл
NOMADIC CULTURE- Mongolian culture | Нүүдлийн соёл
08 2-Р Сар, 2019

NOMADIC CULTUREThe culture of nomadic is in harmony with nature eco-friendly organic lifestyle. For Mongolians, nomadic herders live in animal husbandry and migration live their animals. The animals follow the nature of the animals and feed them up and maintain ...

Балганы Ганзориг- 14 дэх үеийн өв тээгч бий-биелээч, икэл хуурч
Балганы Ганзориг- 14 дэх үеийн өв тээгч бий-биелээч, икэл хуурч
20 1-Р Сар, 2019

Хотон ястан Шаавай овогт Балганы ГАНЗОРИГ14 дэхь үеийн соёлын биет бус өв тээгч, бий-биелээч, икэл хуурч. Хүн байгалийн уялдаа холбоо болсон, нүүдлийн соёлын эрүүл мэнд, энергийн дасгал болсон бий-биелээг түгээн дэлгэрүүлэх үйлсд зорин ажиллаж байна.14 үеийн соёлын биет бус өв тээгч Шаавай овогт Балганы ...