БҮТЭЭЛЧ МОНГОЛ ӨДӨРЛӨГ | CM DAY
БҮТЭЭЛЧ МОНГОЛ ӨДӨРЛӨГ | CM DAY
07 11-Р Сар, 2017

НЭЭЛТТЭЙ УУЛЗАЛТ, БҮТЭЭЛЧ СУРГАЛТ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААЗохион байгуулагч: Бүтээлч Монгол Хүн ТББСалбартаа шинэ санаачлага, бүтээгдэхүүн, төсөл хөгжүүлэн ажиллаж байгаа бүтээлч хүмүүс болон бүтээлч төсөлд хамтран ажиллаж өөрийгөө хөгжүүлэх хүсэлтэй оюутан залуучуудын уулзалт өдөрлөг.Өдөрлөгт бүтээлч хүмүүсийн өөрсдийн санал санаачлага, төслөө танилцуулж, нээлттэй ...

HR COLLEGE
HR COLLEGE
07 11-Р Сар, 2017

ХҮНИЙХЭЭ АВЪЯАС БИЛГИЙГ ТАНЬЖ, БАЙРЫГ НЬ ОЛЖ, ХЭРХЭН ӨНДӨР БҮТЭЭМЖИД ХҮРЭХ ВЭ?Бизнесээ хөгжлийн шинэ шатанд гаргахыг зорьж байгаа жижиг дунд бизнесүүдэд зориулж “оновчтой стратегийн томьёолол, тохирсон цомхон бүтэц, удирдлага бүр хүний нөөцийн менежер” гэсэн Minimalist approach загварыг боловсруулан хүргэж байна.Хүний ...