Team Work & Team Play - Багийн ажил & Багийн тоглолт сургалт Монголд
Team Work & Team Play - Багийн ажил & Багийн тоглолт сургалт Монголд
26 2-Р Сар, 2018

Доктор Жим Кэйнийн /Dr.Jim Cain/ “Teamwork&Teamplay” сургалт нь 1995 оноос дэлхийн 60 гаруй оронд зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд АНУ, Канад, Сингапурт төвтэй.БАГИЙН АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛЖ, ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА, ОРОЛЦООГ БИЙ БОЛГОЖ, УУР АМЬСГАЛЫГ НЭГТГЭН БАГАА ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ олон улсын сургалт.Багийн гишүүд мэдлэгтэй, ур ...

Team Work& Team Play СУРГАГЧ БАГШИЙН СУРГАЛТ
Team Work& Team Play СУРГАГЧ БАГШИЙН СУРГАЛТ
01 11-Р Сар, 2017

СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР (2 өдөр, 16 цаг)/Гэрчилгээ олгоно/ ДЭЛХИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧ КОМПАНИУДЫН СУРГАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АШИГЛАГДДАГ, БАГИЙН АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛЖ БҮТЭЭМЖЭЭ НЭМЭГДҮҮЛЖ, БАГ ХАМТ ОЛНОО ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ АРГА БАРИЛЫГ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ олон улсын сургалт.- Хамт олноо идэвхижүүлж, уур амьсгалыг нэгтгэмээр байна уу?- Багийнхаа ...