Мастер групп [Багийн хөгжлийн сургалт | 2014 оны 5 сар]
4 жил, 4 сар өмнө


Мастер группын хамт олонд БАГИЙН ТОГЛОЛТ багийн ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүллээ. Тус хамт олон нь үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл дээр тэргүүлдэг юм. БАГИЙН ТОГЛОЛТ багийн ажиллагааны хөтөлбөр нь багт тулгардаг бэрхшээлүүд болох харилцаагүйдэл, ажилдаа хандах хэвшмэл сэтгэлгээ, идэвхигүй хандлагыг өөрчилж багийн уур амьсгалыг нэгтгэн хамтач байдлыг бий болгох оролцооны идэвхитэй арга, багийн ажил, тоглоомуудаар хөтөлбөрийг удирдан явуулдаг.

2014.05.17