ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ 10 CREATIVE ART PARK | БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
8 сар, 1 долоо хоног өмнө

Соёлын бүтээлч урлал үйлдвэрлэлийг хөгжүүлсэн жишээнүүд