ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ 10 CREATIVE ART PARK | БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
3 долоо хоног, 3 өдөр өмнө

Соёлын бүтээлч урлал үйлдвэрлэлийг хөгжүүлсэн жишээнүүд