ГЭГЭЭ КОЛЛЕЖИЙН ЦОГЦ АГУУЛГА ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
3 жил, 8 сар өмнө

ГЭГЭЭ КОЛЛЕЖИЙН

  1. Лого консефт
  2. Цогц танилцуулга
  3. Байгууллагын брэнд имиж бүрдүүлэлт
  4. Брэнд мессеж
  5. Сурталчилгааны агуулга
  6. Сошл сурталчилгааны агуулгын төлөвлөлт

GEGEE COLLEGE by CREATIVE MONGOLIA