БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Бид үндэсний туйлын давуу тал, нөөц, хүнийхээ ур чадвар, онцлогт тулгуурласан өрсөлдөх чадамжтай бүтээгдэхүүн, төслийг дэмжиж хөгжүүлэх замаар Монгол хүн Монголдоо ажилтай орлоготой, элэг бүтэн, итгэл төгс, бахархал дүүрэн амьдрах амьдралыг бий болгох эрхэм зорилготой.

Зорилгын тул жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон бүтээлч хүмүүст бизнес хөгжүүлэлт, маркетинг, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн зөвлөгөө, сургалт өгч, бүтээгдэхүүнээ зах зээлд байршуулж борлуулахад нь дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллахаас гадна бүтээлч хүмүүсийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.

Одоогоор бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн чиглэлээр Гэгээ сургууль, Алтай ятга, Багро брэнд, Эвт-Үүд хаалганы брэнд, ODEL, Авшиг брэнд, МНТ түгээмэл эх, Чандмань агропарк, Монгол арц, Lhamour брэнд зэрэг бүтээгдэхүүнтэй хамтран ажилласан.

Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих сэтгэлгээнд чиглэсэн “Монгол бэлэг” аян, “Монголд үйлдвэрлэв” аялал, “Шинээр маркетингжуулна” аян, “Бүтээлч Монгол” аянг зохион байгуулсан.

Нийгмийн хөгжлийн чиглэлээр Зөв цэцэрлэг, Дээд эрүүл мэнд төсөл, Тэмүүлэл хөгжлийн хөтөлбөр, Сайн хүүхэд төсөл, Teamwork& Teamplay Mongolia хөтөлбөрийг тус тус дэмжиж ажилласан.

Бүтээлч хүмүүсийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх, ижил зорилготой ажлуудыг уялдуулах зорилгоор creativemongolia.com болон FB.com/creativemongolian хуудаст бүтээлч хүмүүс, бүтээгдэхүүн, төслийн мэдээллийн сан үүсгэж олон нийтэд хүргэж байна.

МАРКЕТИНГ, БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, СУРГАЛТ

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон шинээр бизнес эрхлэгчидэд

- бизнесээ хэрхэн зөв эхлүүлэх вэ,

Бүтээгдэхүүнээ хэрхэн оновчтой хөгжүүлэх вэ

Бүтээгдэхүүнээ хэрхэн борлуулах вэ

Баг хамт олноо хэрхэн хөгжүүлэх вэ зэрэг асуулт тулгардаг.

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон бүтээлч хүмүүсийн бизнес, бүтээгдэхүүний брэндинг, агуулга хөгжүүлэлт, маркетингийн зөвлөгөө, сургалтыг өгч, хамтран хийж гүйцэтгэнэ. Нэмэлт байдлаар хамт олны хөгжилд чиглэсэн сургалтыг зохион байгуулна.

МЕДИА ДЭМЖЛЭГ, СУРТАЛЧИЛГАА

Бүтээсэн агуулга, сурталчилгааг өөрсдийн сувгаар хэрэглэгчидэд хүргэнэ.

www.facebook.com/CreativeMongolian

МЭДЭЭЛЛИЙН САН

Хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилгоор бүтээлч хүмүүс болон онцлох бүтээгдэхүүн төслийн мэдээллийг санг үүсгэн ажиллаж байна. Та бүхэн бас мэдээлэлээ бидэнд ирүүлж байршуулах боломжтой. http://creativemongolia.com