МӨНХ НОГООН АМЬДРАЛ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЦУВРАЛ ХИЧЭЭЛ
МӨНХ НОГООН АМЬДРАЛ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЦУВРАЛ ХИЧЭЭЛ
10 11-Р Сар, 2015

Энэхүү радио цувралыг "Мөнх ногоон амьдрал" ТББ-ын тэргүүн, экологийн зүтгэлтэн Хажидсүрэнгийн Алтанцацралт бэлтгэн хүргэж байна. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

"ЦЭГЭЭР НААДЪЯ" ГАРЫН АВЛАГА хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх 40 аргачлал
"ЦЭГЭЭР НААДЪЯ" ГАРЫН АВЛАГА хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээ хөгжүүлэх 40 аргачлал
17 9-Р Сар, 2015

Цэг холбодог бичвэрийн дэвтрээр дамжуулж, СӨНХ-ийн гарын жижиг булчинг хөгжүүлж, зурж бичих дадал олгохоос гадна математикийн болон бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх 40 аргачлал.Хүүхэд судлаач, Сургуулийн өмнөх боловсролын шинэчлэл ТББ-ын тэргүүн Жамсранжавын ХОРЛООгийн сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 2000 гаруй хүүхдийг хамруулсан туршилт ...